slide2.jpg

driemodellensamenwerking

DAK Kindercentra, Lucas Onderwijs en Xtra hebben drie mogelijke samenwerkingsmodellen beschreven rondom een IKC en het kind van 0-12 jaar oud, te weten de netwerkorganisatie, intensieve samenwerking en kindcentrum 2020. Per model wordt er uitgewerkt wat de kenmerken, afspraken en uitkomst zijn met betrekking tot organisatie, visie, leiding, team, meerwaarde voor het kind, meerwaarde voor ouders, medezeggenschap, communicatie, financiƫn, huisvesting en beheer, bestuurlijke en juridische afspraken en stafafdeling. Er kan door middel van een checklist worden bekeken of alle elementen van een model zijn uitgewerkt in het kindcentra. Dit document kan scholen en kinderopvangorganisaties helpen bij het scherp krijgen van de mogelijkheden om samen te werken. Ook voor een bredere schaal dan regio Den Haag. Het gaat hier om het scherp krijgen van de stappen die je wilt zetten op basis van de visie van een school.

Download de PDF