slide2.jpg

Omslag betrokken jpg

PACT voor Kindcentra ontwikkelde een handreiking over ouderbetrokkenheid in kindcentra. Het is een interactief digitaal magazine waarin de ervaringen van professionals en van ouders voor het voetlicht worden gebracht. Wat is de meerwaarde? Welke nieuwe kansen zijn er voor kindcentra als het gaat om samenwerking met ouders? Hoe pakken we dat aan? Tijdens een webinar Ouderbetrokkenheid op 14 april 2021 is dit inspiratiedocument aangeboden aan de ouderorganisaties BOinK (Gjalt Jellesma), Voor Werkende Ouders (Marjet Winsemius) en Ouders en Onderwijs (Lobke Vlaming). Het webinar is terug te kijken via deze link.