slide2.jpg

Handreiking Gemeenten

De handreiking 'Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen', bestemd voor gemeenten, is op 5 februari 2021 aangeboden aan Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG'. De handreiking is gemaakt voor wethouders door wethouders, voor ambtenaren door ambtenaren en geeft antwoord op de vraag hoe meer samenhang te creëren tussen kinderopvang, primair onderwijs en kindnabije zorg. Kernvragen zijn: ‘waarom’ zou je samenwerking nastreven? En ‘hoe’ zou je dat kunnen doen? Aan welke knoppen kun je als gemeente draaien om die samenwerking te stimuleren en meer samenhang in de kindvoorzieningen te realiseren? De handreiking vat ervaringen samen en helpt gemeenten bij het inrichten van het proces om lokaal meer samenhang in de kindvoorzieningen te realiseren.

Op 24 maart 2021 is de handreiking tijdens een webinar gepresenteerd. Dat omvatte een toelichting op de handreiking voor gemeenten en een panelgesprek over het belang hiervan voor zowel gemeenten, als de kinderopvang, het onderwijs en de jeugdzorg. Wil je het webinar terugkijken dan kan dat via deze link.

Download de PDF