slide2.jpg

181016 BTW

De “Handreiking btw in de samenwerking tussen Onderwijs en Kinderopvang”(Ministerie SZW, 10 oktober 2018) is een belangrijke doorbraak in de mogelijkheden om primair onderwijs en kinderopvang vanuit één organisatie aan te kunnen bieden. Onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties kunnen in de geschetste samenwerkingsvormen, onder voorwaarden een fiscale eenheid voor de btw vormen. Kindcentra 2020 stil bij de betekenis van deze handreiking.

Download de PDF