slide2.jpg

Samenwerking Engels

In deze animatie van Pedagogisch PACT (voorloper van PACT voor Kindcentra) wordt zichtbaar gemaakt wat de impact is van interprofessionele samenwerking.