slide2.jpg

Still004Een breed en gevarieerd hele-dag aanbod van onderwijs, opvang, cultuur, sport en bewegen, muziek en extra ondersteuning - schools- en naschools - draagt bij aan de ontwikkelingskansen van kinderen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de toegankelijkheid van een dergelijk rijk dagarrangement en een passend aanbod voor alle kinderen.


Welke dagarrangementen voor kinderen zijn er? PACT voor Kindcentra verzamelt voorbeelden ter inspiratie. Kindcentra kunnen hiermee op vernieuwde wijze onderwijs en opvang in samenhang aanbieden, met nieuwe dagritmes en aandacht voor de brede talentontwikkeling van kinderen. Binnenkort zullen we inspirerende voorbeelden met jullie delen.