slide2.jpg

De ideale dagPACT voor Kindcentra wilde wel eens weten wat kinderen een ideale weekdag vinden. Hoe laat willen ze starten en stoppen, maar vooral wat ze zouden gaan doen als zij het voor het zeggen hadden? En met wie? Kortom een zoektocht naar een - volgens henzelf - leuke dag waarin kinderen leren en dingen doen die zij interessant vinden. Dus vroeg PACT aan Qrius - een marktonderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in onderzoek onder kinderen en jongeren – dat voor hen boven water te halen. Onlangs verscheen in BBMP nr. 6 een interview met Paul Sikkema, directeur en onderzoeksleider bij Qrius.

Qrius?
“Qrius is een marktonderzoeksbureau. Wij doen veel verschillende onderzoeken onder kinderen tot en met de doelgroep van jong volwassenen. Er gebeurt op dit moment enorm veel binnen deze doelgroep. Ze hebben te maken met influencers, social media, ze zijn altijd online. De ontwikkelingen volgen elkaar in een razend tempo op. In een paar jaar tijd gingen ze van MSN naar Tiktok. Instagram wordt nu alweer ouderwets. Vreselijk interessant.”

Het onderzoek
“We hebben voor PACT voor Kindcentra onderzocht hoe de ideale dag er uit zou kunnen zien volgens basisschool leerlingen van groep drie tot en met acht én hun ouders. Lastig is wel dat kinderen vastzitten in hun normale stramien van onderwijs en kinderopvang. We hebben erg ons best gedaan ze hiervan los te weken. Daar lag onze grootste uitdaging, maar volgens mij zijn we daar uiteindelijk best goed in geslaagd.”

“Voor dit onderzoek is een representatieve steekproef van 1223 kinderen en ouders ondervraagd. Een deel van deze kinderen (472) heeft op een oefenblad hun ideale dag helemaal uitgedacht. We hebben ze uitgedaagd om na te denken, los van wat er nu is. Dus bepaal hoe je zelf een ‘schooldag’ mag indelen, dat was onze belangrijkste opdracht aan hen. Hoe ziet zo’n dag er dan uit van ‘s ochtends vroeg tot laat? In een combinatie tussen wat nu kinderopvang- en basisschooltijd is, zonder de strikte grenzen. Wat moet er dan inzitten? En dat hebben we ook aan de ouders gevraagd.”

En, wat willen kinderen?
“Kinderen willen liefst later beginnen, zo rond 9 uur, half tien… Ze willen eigenlijk helemaal geen revolutionaire veranderingen. Ze willen wel meer bewegen, in allerlei soorten en maten. Gymmen, free-runnen, buiten spelen; kortom minder stilzitten. En ze willen veel meer aandacht voor creativiteit; schilderen, verven, knutselen. Kinderen willen hun huidige vakken en bezigheden behouden, maar verder aankleden met deze twee aspecten.”

“Verder kwam ook naar voren dat veel kinderen interesse hebben om meer te leren over techniek, met gereedschappen willen werken en bijvoorbeeld proefjes willen doen. Ook het thema koken kwam vaak terug, samen met onderwerpen die met natuur te maken hebben. Zoals bijvoorbeeld het onderhouden van een moestuin, of het maken van buitenritten met paarden.”

“Eigenlijk zagen we heel veel losse leuke ideeën van kinderen. Ze wilden bijvoorbeeld op hun ideale dag lokalen beschilderen, robots bouwen en oude dingen opknappen en verkopen. Maar ik heb ook voorstellen gezien om met de hele klas bij alle kinderen thuis op bezoek te gaan of om gastlessen te volgen van bijzondere mensen.”

Ben je ook verrast op bepaalde punten?
“Bij het kindergedeelte waren de uitkomsten redelijk zoals verwacht, maar wat me vooral opviel bij de ouders is dat ze een behoorlijke weerstand tegen veranderingen hebben. Ouders waren vaak tevreden over hoe het nu ging, ze hadden de zaken goed geregeld en zaten er niet te wachten op dat de dagen weer op de schop zouden gaan.”

“Daarnaast wilden ze wel graag dat er meer rekening zou worden gehouden met hun individuele kind. En dat er meer aandacht zou zijn voor het ontdekken van talenten van kinderen. Bovendien mocht wat hen betreft het onderwijs wel wat prikkelender en uitdagender worden gegeven, gericht op de toekomst en de plek die hun kind gaat krijgen in de maatschappij. Maar dus zonder al te veel om te gooien in de dagelijkse routine.”

Nog andere opvallende zaken?
“We hebben kinderen en ouders ook gevraagd naar hun ervaringen met school tijdens de lockdown. En wat blijkt: 50 procent van de leerlingen hebben de coronatijd eigenlijk als best plezierig ervaren. Dus ondanks de berichtgeving over problemen met thuiszitten, gebrek aan onderling contact en het niet kunnen sporten vond de helft van de kinderen de coronatijd eigenlijk best leuk. Ouders waren in overgrote meerderheid (90 procent) tevreden over hoe de basisschool de tijdelijke sluiting heeft opgepakt.”

Wat kunnen we met dit onderzoek?
“Er is behoefte aan verandering, maar mijn advies is doe dat niet te rigoureus. En laat zien dat bijvoorbeeld meer bewegen niet alleen leuk is, maar ook heel goed voor bijvoorbeeld de taalontwikkeling. Ik denk dat het een goede strategie is om ouders en kinderen bij de hand te nemen en te laten zien wat je van plan bent en hoe het er uiteindelijk uit kan komen te zien. Laat daarbij ook duidelijk zien wat de consequenties voor hen zijn. Pak de geleidelijk weg van veranderen, anders haken ouders af.”

Download hier het onderzoek 'de ideale dag'