Slider

KopgroepbijeenkomstDe kopgroep wethouders nodigde de kopgroepen onderwijs, jeugdhulp en kinderopvang uit om samen stappen te zetten in de vorming van kindcentra. Deze vier kopgroepen vormen samen Kindcentra 2020, onderdeel van PACT voor Kindcentra. Onder bezielende leiding van wethouder Samir Bashara keken de leden van de kopgroepen door elkaars bril naar de samenwerking: wat kan ik doen en wat kunnen we daar samen in betekenen?


De vier kopgroepen trapten de middag af en gaven aan met elkaar te willen komen tot een verdieping van de samenwerking. De voorzitter concludeerde aan het eind van de middag, na een wetenschappelijke verdieping door lector Jeanette Doornenbal over de onlangs gepresenteerde onderzoeken Samenwerking in beeld 2, Wat is een kindcentrum en Investeren in kinderen 0-12 loont, en een praktische verdieping aan zes thematafels, dat deze uitwisseling tot vruchtbare kruisbestuivingen heeft geleid. Zo maar wat conclusies uit die middag: we moeten van vindplaats naar werkplaats (kinderen daar helpen waar ze al zijn); we moeten de ‘gekken die hier bij elkaar zitten’ (de koplopers in de praktijk) meer faciliteren; de gemeente zal een regierol moeten pakken; het is belangrijk te blijven pleiten voor het wegnemen van belemmeringen; er is behoefte aan een gezamenlijke visie op de brede jeugdsector én samenwerking leidt tot betere kwaliteit. Samen komen we verder. Dit gesprek tussen de vier kopgroepen smaakt naar meer. Een vervolg gloort aan de horizon.