Slider

Kindcentra2020PACT voor Kindcentra heeft op 27 maart tijdens een bijeenkomst op Nyenrode het onderzoeksrapport van Oberon Samenwerking in beeld 2 aangeboden aan de ministeries van SZW en OCW. In aansluiting hierop heeft de regiegroep Kindcentra 2020 het rapport verstuurd naar de vaste Kamercommissies van SZW en OCW. Om tot verantwoorde beleidskeuzes te komen is het van belang dat het kabinet en de Tweede Kamer op de hoogte zijn van de meest actuele ontwikkelingen, zodat adequaat ingespeeld kan worden op kansen en risico’s.

De regiegroep Kindcentra 2020 constateert dat de ontwikkelingen in de samenwerking tussen kinderopvang en primair onderwijs snel gaan. Dit beschouwt de regiegroep, in principe als een positieve ontwikkeling. Maar zij ziet ook een risico. In haar brief geeft de regiegroep aan:


“Wij signaleren echter ook dat dit tot een omvangrijke transitieopgave leidt met forse risico’s. In het algemeen is het zo dat het primair onderwijs een wat stevigere positie heeft in de samenwerking dan de kinderopvang; het is immers in de praktijk vrijwel altijd de kinderopvang die aansluit bij een schoollocatie om samen een kindcentrum te vormen. Tot nu toe werkten scholen daarbij vaak samen met verschillende kinderopvangorganisaties op verschillende locaties en andersom werken verschillende kinderopvangorganisaties samen met verschillende scholen op verschillende locaties. Indien de scholen echter massaal (in ieder geval de helft van de scholen) besluiten om met één of enkele kinderopvangorganisaties op te gaan in één entiteit (dan wel besluiten zelf kinderopvang te bieden of zelf een stichting voor kinderopvang op te richten), dan doet de vraag zich voor of niet een groot aantal kinderopvangorganisaties buitenspel komt te staan. Sterker nog, indien deze transitie naar één entiteit niet middels een transparant en bewust ingericht proces wordt georganiseerd, dan kan dit leiden tot een koude sanering van menig kinderopvangorganisatie, met het verlies van de daar opgebouwd expertise. Het lijkt ons verstandig dat uw Kamer (en het kabinet) zich serieus oriënteert op de mogelijke risico’s die dit met zich meebrengt en hier beleid op formuleert dat de risico’s kan mitigeren.”

Lees hier de volledige brief die de regiegroep verstuurde aan de vaste Kamercommissies van SZW en OCW.