Slider

190115 Lderooij“Ik raak niet uitgedacht en uitgesproken over het thema leren. Ik ben gefascineerd door 'de lerende en wordende mens' in brede zin. Ik hoop met PACT voor Kindcentra te kunnen bereiken dat kernthema’s inclusief en interprofessioneel echt tot wasdom komen in het pedagogisch en educatieve landschap. Omdat het een goed idee is voor de kinderen, maar zeker ook voor professionals. Samenwerken met en leren van anderen is zo fijn.” Aan het woord is Lotte de Rooij, één van de ‘nieuwe’ projectleiders van PACT voor Kindcentra.

De fascinatie voor ‘leren’ begon toen Lotte twee heel verschillende studies - kennismanagement en culturele antropologie - probeerde te combineren in één scriptie over het vraagstuk ‘kennis van de ander’. “Mijn zoektocht ging over de vraag hoe je de ander kunt leren kennen. Kun je de ander leren worden? Met die scriptie liep ik vast vanwege het hoge filosofische gehalte van deze vraagstukken. Ik kwam voor mezelf tot de conclusie dat ze ook niet passen binnen een scriptie. Om dat te ontdekken heb je een leven nodig; mijn interesse was gewekt.”

Leerzame rol
Via één van de projecten van haar bedrijf: stichting education warehouse - een leer-werkbedrijf dat de ontwikkeling van de kinderopvang en het onderwijs ondersteunt - kwam ze in contact met Het Kinderopvangfonds. Toen bekend werd dat de vorige projectleiders zouden stoppen, werd ze benaderd voor PACT voor Kindcentra. “Na het kennismakingsgesprek met de toenmalige projectleiders Anki en Gerdi wist ik dat ik dit heel graag wilde doen. In de positie waarin we als projectleiders zitten gaat het namelijk niet om wat we zelf weten en doen, maar om anderen in positie te brengen aan de slag te gaan. Dat vind ik een heel leerzame rol. Uiteindelijk gaat het bij innovatie niet om wat jezelf weet, maar hoe je het neerzet en overbrengt, en dat ben ik aan leren. Mijn achtergrond in de informatiekunde helpt me daarbij, daar heb ik geleerd logisch en systematisch te denken.”

Samen komen we er wel
“Ik vind het echt heel knap wat er tot nu toe is neergezet met PACT voor Kindcentra. Ik hoop dat wij het stokje goed hebben overgenomen van Anki en Gerdi. En alhoewel we het anders doen dan zij, dat zij straks ook trots op ons zijn hoe wij het tot een einde hebben gebracht.” Daarvoor zijn nog wel ‘bloed, zweet en tranen’ nodig bemerkt Lotte. “Het is een pittige klus om PACT voor Kindcentra tot een goed einde te brengen de komende periode, omdat de kloof tussen wat we willen in beperkte tijd tegenover de huidige realiteit behoorlijk groot is. We zijn continu bezig ons af te vragen: welke stap moet nu gezet worden en welk stapje kán je nu zetten? Terwijl je eigenlijk een reuzensprong zou willen maken… Ik ben ongeduldig door mijn gedrevenheid en vind het lastig om steeds weer te denken: wat is nu haalbaar? Welke poppetjes kun je waarvoor inzetten? Gelukkig hebben we een goed team aan projectleiders en bestuurders vanuit Het Kinderopvangfonds, met heel verschillende competenties die we allemaal ook echt nodig hebben. Samen komen we er wel.”

Aanraden samen te werken
Lotte is tevreden als PACT voor Kindcentra het voor elkaar krijgt om de juiste randvoorwaarden te creëren in wet- en regelgeving. “En dan gaat het wat mij betreft met name om het toegangsrecht. Dat is nodig voor de toekomst om de weg vrijer te maken naar rijkere ontwikkelmogelijkheden voor kinderen. Ook vind ik het erg belangrijk dat veel meer mensen voor het inclusieve en interprofessionele karakter van kindcentra gaan en dit willen omzetten in realiteit. Omdat het een goed idee is voor kinderen, maar zeker ook voor de professionals zelf. Samenwerken en leren van anderen is zo fijn. We zijn als mens gemaakt om samen te doen en dat aspect hebben we voor een groot deel uit de huidige vorm van onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp gehaald. Zeker in het onderwijs. Je gaat als leerkracht de klas in, doet de deur dicht en gaat aan de slag. Ik zou het mensen echt zo gunnen om meer samen te werken. Natuurlijk is dat soms best lastig, maar het is veel rijker dan zelf alles uit te moeten vinden en op te moeten lossen. En alleen verantwoordelijk te zijn. Hoe zwaar is dat… Ik hoop dat nog veel meer mensen in kinderopvang, zorg en onderwijs dat gaan willen en het zichzelf gunnen.”

Lotte heeft vanaf april 2019 het stokje overgenomen van Anki Duin en Gerdi Meyknecht. Samen met oudgediende Maaike Vaes en mede nieuwkomer Janny Reitsma leidt zij voortaan dit project van Het Kinderopvangfonds.