Slider

BouwstenenExperts uit de wereld van kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, kindcentra, kennisinstituten en opleidingen gingen 24 uur met elkaar in conclaaf. Tijdens dit interactieve proces zijn de bouwstenen geformuleerd voor een beroepsbeeld van medewerkers in een kindcentrum. Dit beroepsbeeld heeft als doel een wenkend perspectief te bieden voor zowel opleidingen als werkveld over de gewenste professionaliteit in een kindcentrum.

Het idee voor een zogenaamd beroepsbeeld is ontstaan aan de Opleidingentafel van PACT voor Kindcentra. Inspiratiebron was het beroepsbeeld voor de leraar (Snoek c.s., 2017). De ontwikkeling van kindcentra zet door, zo blijkt uit het onderzoek van Oberon (2019). Een beroepsbeeld draagt bij aan een breed gedragen en gedeelde visie op de professionele wereld van het kindcentrum en een gemeenschappelijke taal ondersteunt de ontwikkeling van kindcentra.

Een eerste ontwerp
Het resultaat van de ontwerpsessie is een eerste ontwerp van het beroepsbeeld van de professionele wereld van het kindcentrum.

Om iets zinvols te kunnen zeggen over het beroepsbeeld van de professionele wereld van het kindcentrum is een heldere, up-to-date definitie van een (integraal) kindcentrum nodig. In het concept beroepsbeeld hebben we gebruik gemaakt van de kenmerken, principes en ambities van integrale kindcentra, zoals geformuleerd in het “Integrale kindcentra over wat hen kenmerkt”. We hebben het dan over kernbegrippen als inclusief, integraal, kind specifiek, interprofessioneel en ‘leer-leef-thuisnabij’.

Bij het ontwerp van het beroepsbeeld is gekozen voor het uitgangspunt van parallelliteit. Wat geldt voor de ontwikkeling van kinderen zou evenzeer moeten gelden voor de ontwikkeling van professionals binnen het IKC. De brede ontwikkelingsopdracht van het IKC vraagt om een wezenlijk andere invulling van de verschillende rollen, taken en functies. Het gaat over domein overstijgende competenties zoals ondernemerschap, flexibiliteit, onderzoekende houding en omgevingsgerichtheid. Het gaat ook over de inhoudelijke domeinen van het kindcentrum zoals (vak)didactiek, pedagogiek, gezondheid, verzorging. Of deze kerncompetenties en domeinen (al) aanwezig zijn binnen het team hangt af van de ontwikkelingsfase en de context van het kindcentrum.
Het werken in een kindcentrum biedt ook nieuwe kansen voor en mogelijkheden tot groei en ontwikkeling voor de verschillende professionals werkzaam in een kindcentrum. Een beroepsbeeld geeft inzicht in die mogelijkheden.

Het beroepsbeeld kan op verschillende manieren gebruikt worden. Het kan een strategisch document zijn en bijvoorbeeld helpen bij het maken van een omgevingsanalyse. Het kan ook een ontwikkelinstrument zijn, dat gebruikt wordt voor de dialoog tussen medewerker en leidinggevende en voor teamontwikkeling. Het beroepsbeeld kan dienen om loopbaanbeleid te ontwikkelen; het geeft inzicht in mogelijke loopbaanpaden.

Hoe verder?
In de komende maanden wordt het eerste ontwerp van het ‘beroepsbeeld medewerkers kindcentrum’ door de ambassadeurs van PACT voor Kindcentra met partijen in en rondom het kindcentrum besproken en verrijkt. Het resultaat wordt een breed gedragen beroepsbeeld van de professionele wereld in het kindcentrum. Een beroepsbeeld dat niet is bedoeld als blauwdruk maar dat inspireert en uitnodigt voor verdere ontwikkeling en dat handvatten biedt voor opleidingen en het werkveld. Naar verwachting vindt de definitieve publicatie van het beroepsbeeld plaats rond de zomer van 2019.

Wil je bijdragen aan de ontwikkeling van het beroepsbeeld? Neem dan contact op met Janny Reitsma, projectleider PACT voor Kindcentra, telefoon 06 - 53937394 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.