Slider

BouwstenenDit najaar start een aantal deelonderzoeken van de Kennistafel. Het literatuuronderzoek dat Pauline Slot en Paul Leseman op verzoek van PACT voor Kindcentra uitvoerden en in maart 2019 publiceerden, benadrukt het belang meer zicht te krijgen op de effecten van IKC’s op de ontwikkeling van kinderen. Daar zetten deze vier deelonderzoeken nu een volgende stap in.

Door het, samen met de praktijk, verrichten van een aantal kleinere studies bouwt PACT voor Kindcentra verder aan het verkrijgen van kennis over de resultaten op kindniveau en wat daar werkzame factoren in zijn. Zo bouwen we met een reeks kleine onderzoeken een dossier op van effecten en werkzame factoren van IKC’s.

Er worden verschillende kindcentra onderzocht en ook de methodologische insteek verschilt per onderzoek. Ieder onderzoek legt een ander accent. Een van de onderzoeken richt zich op het verkrijgen van meer inzicht in de kwaliteit van het aanbod in IKC’s en hoe die zich verhoudt tot de kwaliteit in reguliere centra. Dit onderzoek kan inzicht geven in de potentie en toegevoegde waarde van IKC’s. Ook wordt onderzoek gedaan onder alumni waarbij kinderen maar ook ouders bevraagd worden over het leren op het IKC en de overgang naar het voortgezet onderwijs. Maar ook ouders van zij-instromende kinderen worden bevraagd om te ontdekken of er indicatoren zijn die ervoor zorgen dat kinderen die in een andere setting zijn vastgelopen, in een IKC een groeicurve laten zien. Een vierde onderzoek volgt een aantal kwetsbare jonge kinderen in een IKC om te zien wat voor effect een IKC op hen heeft en wat de meerwaarde is voor medewerkers.

Meer informatie over deze onderzoeken volgt later dit jaar. De resultaten verwachten we einde van de zomer/volgend najaar.