Slide 1
Pact voor Kindcentra

Een ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar; waarin ieder kind meedoet, meetelt en leert, waarin professionals met plezier werken & waarin ouders, kinderen en medewerkers samen optrekken

Slide 1
Pact voor Kindcentra

Een ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar; waarin ieder kind meedoet, meetelt en leert, waarin professionals met plezier werken & waarin ouders, kinderen en medewerkers samen optrekken

previous arrow
next arrow

PACT voor Kindcentra is een pact van vernieuwers van inclusieve kindcentra, gesteund door de wetenschap en gericht op praktijkinnovatie en beleidsverandering. We ontwikkelen en verzamelen kennis en stellen dit beschikbaar aan het veld.

We werken met mensen uit de praktijk, de wetenschap en het beleid aan het kindcentrum voor 0-12 jaar. Een ontwikkelomgeving waarin ieder kind meetelt, meedoet en leert, ongeacht herkomst, mogelijkheden en beperkingen.

Samen met pedagogische professionals investeert PACT voor Kindcentra in de toekomst van het vak. Door onze samenwerking met praktijkgerichte wetenschappers investeren we in de kwaliteit en onderbouwing van de uitvoering van kindcentra. Interprofessionele samenwerking wordt gestimuleerd door nieuwe experts in teams te brengen en professionele ontmoetingen te organiseren.

In de regio smeden we een PACT voor Kindcentra met bestuurders, professionals en wetenschappers uit het onderwijs, de kinderopvang, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en de lokale overheid.

Bij de politiek en in het maatschappelijk debat pleiten we voor het toegangsrecht voor alle kinderen met de ambitie om het mogelijk te maken dat alle voorzieningen op kunnen gaan in één organisatie: het kindcentrum. Landelijk faciliteert, stimuleert en voedt PACT voor Kindcentra de verbinding tussen sectoren en geeft hiermee inhoud aan politieke en maatschappelijke thema’s.

Onze activiteiten

Onze kernopdracht en sleutelbegrippen zijn inclusief, integraal en interprofessioneel

  • Kwaliteitsontwikkeling kindcentra: wetenschappers en pioniers van kindcentra doen voorstellen voor praktijkgericht onderzoek
  • Professionalisering: met MBO- en HBO instellingen werken we aan de opleiding van de pedagogische professional van de toekomst
  • Ouders en kinderen over kindcentra: De Kindercorrespondent maakt korte films met verhalen van kinderen
  • Praktijkinnovatie: samen met bestaande kindcentra en sport-, cultuur- en muziekorganisaties stimuleren we rijke dagarrangementen voor kinderen
  • Praktijkinnovatie: we ontzorgen leerkrachten door verspreiding van de PACT-ervaringen met inzet van jeugdhulp in de school en kidneropvang
  • Versterking draagvlak: ambassadeurs organiseren regio events samen met de kopgroepen van wethouders, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp
  • Lobby naar landelijke en lokale politiek

Overzicht activiteiten 2023 en 2024
Programma 2018-2021 & activiteiten 2018