Slide 1
Pact voor Kindcentra

Een ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar; waarin ieder kind meedoet, meetelt en leert, waarin professionals met plezier werken & waarin ouders, kinderen en medewerkers samen optrekken

Slide 1
Pact voor Kindcentra

Een ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar; waarin ieder kind meedoet, meetelt en leert, waarin professionals met plezier werken & waarin ouders, kinderen en medewerkers samen optrekken

previous arrow
next arrow

180606 plaatjePACT voor Kindcentra staat voor een ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-12 jaar, waarin ieder kind meetelt, meedoet en leert, ongeacht herkomst, mogelijkheden en beperkingen, waarin professionals met plezier werken en ouders, kinderen en medewerkers samen optrekken. Kernwaarden hierbij zijn inclusief, integraal en interprofessioneel.

Onze ambitie is het concept inclusieve kindcentra voor kinderen van 0-12 jaar een stevige plek te geven in de pedagogische infrastructuur in Nederland. Dat organisaties in de regio gezamenlijk de ontwikkeling van kindcentra aanjagen en verankeren. Maar ook dat er binnen een aantal jaar oplossingen zijn gevonden voor de belangrijkste knelpunten in wet- en regelgeving.

PACT voor Kindcentra wordt gesteund door de wetenschap en richt zich op praktijkinnovatie en beleidsverandering. We ontwikkelen en verzamelen kennis en stellen die beschikbaar aan het veld.

PACT voor Kindcentra en Het Kinderopvangfonds.

PACT voor Kindcentra is een project van Het Kinderopvangfonds. Het Kinderopvangfonds stimuleert en faciliteert innovatieve en kwalitatieve kinderopvang, in de breedste zin van het woord, vanuit het perspectief van kind en ouder. PACT voor Kindcentra draagt bij aan het realiseren van deze doelstelling.

Kijk voor meer informatie op Het Kinderopvangfonds.

kinderopvangfondsnw