slide2.jpg

Webinar 24 juni 2021

Binnen kindcentra wordt samengewerkt met kinderopvang, onderwijs en soms ook met jeugdhulp. Maar wat als we daar de wijk aan toevoegen? Wat levert dat kinderen, ouders en professionals op? Wat is de rol van het IKC in wijkgericht werken? 

In de studio van Omroepstichting Zuidwest gingen we hierover in gesprek met:

  • Lisette Plasman - ambassadeur PACT voor Kindcentra.
  • Teun Dekker – directeur basisschool de Kroevendonk uit Roosendaal. Over hoe de wijk ingezet kan worden voor inclusief onderwijs.
  • Sabine van Dijk-Krikke – directeur Kinderparadijs Meidoorn uit Rotterdam. Over hun wijkinitiatief, waardoor kinderen ook na school opgevangen worden volgens de wijkwaarden die partijen met elkaar hebben vastgelegd.
  • Els Geeris – senior adviseur Nederlands Jeugd Instituut. Over het maatschappelijk belang van wijkgericht werken.
  •