slide2.jpg

Rol enontwikkelmodel kindcentra

Maandag 28 juni 2021 is het rol- en ontwikkelmodel kindcentra toegelicht en aangeboden aan Patrick Banis, bestuurslid van Het Kinderopvangfonds.

In kindcentra werken teams van professionals met verschillende expertises met en voor kinderen. Er zijn functies ontstaan met een nieuw samenstel van rollen vanuit kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp. Deze functies passen niet in de huidige cao’s. Zij vragen om een passend en flexibel functiegebouw. Het doel van dit rol- en ontwikkelinstrument is om met elkaar het gesprek aan te gaan, elkaar te bevragen en zo samen op weg te gaan naar iets nieuws. Het is tevens een ontwikkelinstrument voor de inzet van talenten van medewerkers. Als medewerker kun je het gebruiken om in kaart te brengen waar je nu staat in je werk en welke ambities en talenten je hebt.

"We hebben bruggen te bouwen die de gescheiden werelden van onderwijs, opvang en jeugdzorg verbinden." Het rol- en ontwikkelmodel is zo’n brug. Kijk voor meer informatie bij Eigen Uitgave.