slide2.jpg

Omslag betrokken jpg

PACT voor Kindcentra ontwikkelde een handreiking over ouderbetrokkenheid in kindcentra. Een inspiratiedocument waarin de ervaringen van professionals en van ouders voor het voetlicht worden gebracht. Wat is de meerwaarde? Welke nieuwe kansen zijn er voor kindcentra als het gaat om samenwerking met ouders? Hoe pakken we dat aan?

Tijdens het webinar Ouderbetrokkenheid op 14 april 2021 is deze handreiking aangeboden aan de ouderorganisaties BOinK (Gjalt Jellesma), Voor Werkende Ouders (Marjet Winsemius) en Ouders en Onderwijs (Lobke Vlaming). Na een korte (gebruikers)toelichting op het inspiratiedocument volgde er een interessante dialoog met experts en ervaringsdeskundigen onder leiding van Peter de Vries, expert en onderzoeker ouderbetrokkenheid.

Het inspiratiedocument, met filmpjes, interviews met betrokkenen, onderzoeksresultaten en praktische tips, kun je vinden op: https://ouders.pactvoorkindcentra.nl/pact-voor-kindcentra/cover/