slide2.jpg

Samenwerking Nederlands

In deze animatie van Pedagogisch PACT (voorloper van PACT voor Kindcentra) wordt zichtbaar gemaakt wat de impact is van Interprofessionele samenwerking.