Slider

190212 Edux rijktOp 12 februari heeft er wederom een netwerkmiddag IKC van Edux/Rijkt plaats gevonden. Tijdens deze middag was ambassadeur Elleke Muller van het Talent uit Lent naar West-Brabant gekomen om over haar ervaringen te vertellen en kennis te delen. Elleke is werkzaam op het Talent als mentor/unitregisseur en als zodanig betrokken bij onderwijsvernieuwing en het versterken van de integrale omgeving voor het jonge kind. Er was een behoorlijke opkomst.

Directeuren en leerkrachten van verschillende scholen en coördinatoren van de kinderopvang in de regio waren naar basisschool de Vijf Eiken te Rijen gekomen. Deze laatste zijn op weg naar een IKC en deelde hun ervaringen. Er was veel aandacht en enthousiasme voor het verhaal van Elleke. Zij wist te inspireren en te informeren. Haar verhaal gaf aanwezige ook de nodige bevestiging: het is meer dan zinvol om door te zetten richting een IKC. Of juist de bekrachtiging: we zitten op de goede weg. Elleke nam een ieder mee in de effecten van de verregaande samenwerking tussen onderwijs, opvang en zorg: van curatief naar preventief en de daling in het aantal doorverwijzingen.

De middag onderstreepte het belang van de samenwerking tussen Edux/Rijkt en PACT voor Kindcentra. Het samenbrengen van het netwerk zodat er borging ontstaat en vooral kennis en ervaringen gedeeld blijven worden. Edux/Rijkt bundelen ook hun krachten en netwerk op 20 mei a.s. door het in gezamenlijkheid organiseren van een regioevent wat met name gericht is op beleidsmakers en bestuurders van zowel gemeenten, onderwijs, opvang en zorg in West-Brabant. Nadere details hierover volgen binnenkort.