Slider

181022 edux logoOp 4 oktober jl. hield Edux opnieuw een IKC netwerkbijeenkomst voor de partners. De middag werd druk bezocht door partners met verschillende achtergronden. Lisette Plasmans, was, als ambassadeur van PACT voor Kindcentra, uitgenodigd als tafeldame. Er ontstonden boeiende gesprekken.

Bij partners is er veel energie en enthousiasme om in hun eigen omgeving IKC vorm te geven. Graag legt men daarbij ook de verbinding met de wijk. Er zijn duidelijke beelden hoe in gezamenlijkheid met onderwijs, kinderopvang en andere partners binnen het IKC, een rol van betekenis te hebben in het ontdekken en ontwikkelen van talenten van kinderen. En hiermee het perspectief van kinderen en hun omgeving te verbeteren.

Er leeft ook de behoefte om de gemeente hierin te betrekken, maar hoe doe je dat? Wie heeft welke contacten, hoe zorg ik er voor dat er naar ons geluisterd wordt, hoe breng ik onder de aandacht wat de ‘winst’ voor de gemeente kan zijn. Er werden voorbeelden uitgewisseld, vragen gesteld, gefilosofeerd over hoe we kinderen optimale opgroeikansen bieden en contactgegevens uitgewisseld. En uiteraard geïnspireerd!

Vervolg
Karlijn Brouwers van Edux gaat samen met Lisette Plasmans verkennen of en hoe PACT voor Kindcentra een rol kan vervullen in de volgende netwerkbijeenkomst in februari 2019. En wordt er al nagedacht of we naar goed voorbeeld van Utrecht/Flevoland een tour kunnen organiseren waarin we mooie voorbeelden uit de praktijk laten zien om het gesprek tussen de partners verder versterken. Kortom het bruist in West Brabant; er is beweging. Met deze bijeenkomst is er een mooie verbinding ontstaan tussen Edux en PACT voor Kindcentra. Samen kunnen zij het IKC netwerk vormgeven en elkaars kennis benutten. We zijn onderweg….