Slider

181210 EDUXOnze PACT voor Kindcentra ambassadeur Lisette Pasman is voortvarend bezig. Tijdens een bijeenkomst in oktober legde zij de verbinding met EDUX/RIJKT, een kennisnetwerk dat er naar streeft contact te leggen tussen professionals die te maken hebben met het vormgeven van IKC’s. De deelname van PACT voor Kindcentra aan deze netwerkmiddag in Breda krijgt een vervolg.

Op 4 februari 2019 zal PACT voor Kindcentra, tijdens een bijeenkomst met het IKC netwerk, wederom een bijdrage leveren door een inspirerende praktijkvoorbeeld uit het land te presenteren. Ook zijn er plannen gemaakt om in mei 2019 gezamenlijk een grote plenaire bijeenkomst te organiseren waar we niet alleen professionals uit het werkveld verwelkomen maar ook beleidmakers en bestuurders.

PACT voor Kindcentra wil het netwerk rondom goede praktijkvoorbeelden van kindcentra versterken en borgen. Door de samenwerking met het IKC Netwerk Edux/RIJKT en het delen van onze kennis kunnen we dit netwerk verder verstevigen.

We houden jullie op de hoogte van de bijeenkomsten in 2019.