slide2.jpg

20210121 Flyer IKC webinar Gezamenlijke visieIedereen kent de uitspraak ‘it takes a village to raise a child’. We vinden deze uitspraak terug in de behoefte van mensen aan saamhorigheid, aan het dorpsgevoel, aan gemeenschapszin. Ook als het gaat om het opvoeden van onze kinderen. We willen, kunnen en hoeven dit niet alleen te doen. Wie zijn er beschikbaar in de buurt van kinderen?

Op 24 juni organiseerde PACT voor Kindcentra in samenwerking met Edux het webinar 'In de buurt'. Teun Dekker, directeur van kindcentrum De Kroevendonk uit Roosendaal liet zien hoe de wijk ingezet kan worden voor een inclusief aanbod voor kinderen. De directeur van Kinderparadijs Meidoorn uit Rotterdam, Sabine van Dijk, vertelde over het wijkinitatief waarbij kinderen ook na school opgevangen worden volgens de wijkwaarden die partijen met elkaar hebben vastgelegd. Els Geeris, senior adviseur van het Nederlands Jeugd Instituut benadrukte het maatschappelijk belang van wijkgericht werken.

Na een gesprek vol vuur en passie hebben de PACT voor Kindcentra ambassadeurs Lisette Plasmans en Ellen Huinink het stokje overgedragen aan Sandra van Laarschot en Marcel van As van Edux. Zij zullen het gedachtegoed van PACT voor Kindcentra in West-Brabant blijven uitdragen.

Het webinar kun je terug kijken via deze link.