Slider

In de regio West Noord Brabant voeren onze ambassadeurs op regelmatige basis gesprekken met het basisonderwijs, kinderopvangorganisaties, samenwerkingsverbanden en (gemeentelijke) beleidsmakers over initiatieven rondom (inclusieve) IKC vorming.

In het najaar van 2018 vindt er in de gemeente Roosendaal een bijeenkomst plaats voor beleidsmakers, onderwijsdirecteuren en leidinggevende uit de kinderopvang om te praten over inclusief onderwijs en IKC’s. Meer nieuws hierover volgt.

Teun Dekker, directeur van de Kroevendonk in Roosendaal heeft zich onlangs aangesloten bij de kennistafel van PACT voor Kindcentra. Basisschool de Kroevendonk is als eerste school van de gemeente Roosendaal gestart met een IKC. Samen met andere bestuurders van innovatieve kindcentra en wetenschappers stelt de kennistafel een kennisagenda op gebaseerd op vraagstukken uit de praktijk van kindcentra. Binnenkort wordt deze agenda gepresenteerd.