slide2.jpg

181004 Delegatie MacedonieKindcentrum De Zilverberg kreeg donderdag 4 oktober bijzonder bezoek. Een delegatie uit Macedonië was drie dagen in Nederland in het kader van Foundation for Education and Cultural Initiatives “Step by Step”- Macedonia. Onder begeleiding van Anke van Keulen, sociaal pedagoog en partner bij Bureau MUTANT, kwam de delegatie onder meer een kijkje nemen in de keuken van Ska Kinderopvang in Amersfoort, bij De Zilverberg. Het doel van het bezoek was te observeren hoe in Nederland kinderopvang en buitenschoolse opvang samenwerken met verschillende organisaties, als scholen en jeugdzorg. De regering van Macedonië streeft naar verbetering van de voorschoolse educatie door in te zetten op kwaliteit en het meer betrekken van de directe omgeving bij de kinderopvang.

 

Samenwerking Ska en Youké
Medewerkers van Ska en Youké, organisatie voor jeugdhulp, lieten zien hoe de verschillende disciplines preventief samenwerken om ontwikkelingsproblemen al in een vroeg stadium te signaleren. Youké biedt specialistische hulp aan kinderen die meer nodig hebben dan de reguliere (buitenschoolse) opvang hen kan bieden. Zo krijgen kinderen in hun eigen wijk geboden wat zij nodig hebben: lichte ondersteuning waar het kan en zwaarder als het moet. De professionals doen wat nodig is voor het kind en komen naar het kind en de ouders 181004 Delegatie Macedonie 1toe en niet andersom. Medewerkers van Ska worden getraind in het verstevigen van hun competenties om ontwikkelingsproblemen bij kinderen te signaleren. Hierbij wordt samengewerkt met professionals uit de jeugdzorg. Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld behoefte aan extra structuur of duidelijkheid, of een plekje waar ze zich even af kunnen zonderen van de groep. De delegatie uit Macedonië kreeg een rondleiding op kindcentrum de Zilverberg en was zeer onder de indruk.