slide2.jpg


connexxion tours home

Wegens groot succes organiseren wij in april 2019 opnieuw een tour door het leven van een kind. Dit keer rijdt onze PACT voor Kindcentra. Wegens groot succes organiseren wij in april 2019 opnieuw een tour door het leven van een kind. Dit keer rijdt onze PACT voor Kindcentrabus langs praktijken rondom Utrecht stad. Rijd je met ons mee?

DE TOUR IS HELAAS VOL, U KUNT ZICH NIET MEER OPGEVEN.

Leren gebeurt niet alleen op school, maar ook in de vrije tijd, bij de buitenschoolse opvang en in de wijk. We bezoeken onder meer een inspirerende praktijk, waar zichtbaar wordt wat interprofessionele samenwerking kan betekenen voor kinderen, en ervaren de samenwerking met de wijk. Het is tijd voor inclusie en integraal samenwerken want wat als je jong bent en  ‘regulier’ eigenlijk niet passend is, maar je wel graag in de buurt van je vriendjes en ouders wilt blijven? We willen graag de hulp rondom het jonge kind organiseren. Maar hoe kunnen we rondom het kind goed samenwerken?

We bezoeken diverse praktijken in Utrecht stad en gaan samen op zoek naar en in gesprek over het vraagstuk hoe onderwijs, opvang en zorg interprofessioneel kan samenwerken, zodat elk kind meetelt. Tijdens deze tour gaan we ervaren wat de praktijk ons kan leren. Onderweg delen we de opgedane kennis.

Voor wie?
Deze tour is een ontmoeting tussen bestuurders, directeuren, professionals, wethouders en beleidsmakers. Je wordt van harte uitgenodigd ook andere belangstellenden te vragen.

Wie zijn wij?
PACT voor Kindcentra staat voor een ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-12 jaar, waarin ieder kind meetelt, meedoet en leert, ongeacht herkomst, mogelijkheden en beperkingen, waarin professionals met plezier werken en ouders, kinderen en medewerkers samen optrekken. Kernwaarden hierbij zijn inclusief, integraal en interprofessioneel. 

Jitty Runia (PACTvoorKindcentra)
Ebelien Udenga (Spelenderwijs)
Margôt Koekkoek (Utrechtse IKC Ontwikkeling)
Conny Wijnands (Youké)
Tonni van der Meer (gemeente Utrecht)

Wanneer: woensdag 17 april 2019 
Tijd: 08.45 - 14.00 uur (met lunch) 
Start locatie: Vleuterweide Utrecht 

Masterclass:
René Peeters, kwartiermaker brede coalitie onderwijs, zorg en jeugd:
‘Reflectie op en adviezen voor de versnelling en bestendiging van de samenwerking onderwijs-zorg-jeugd’

Workshops:

  • Hoe divers kan de praktijk zijn? Diverse voorbeelden van praktijken waar onderwijs en kinderopvang samenwerken met medewerkers van buurtteams, JGZ, jeugdhulp- en/of zorgorganisaties.
  • Wat is de rol van de gemeente? De gemeente heeft een de taak om partijen bij elkaar te brengen. Die regierol past bij de andere verantwoordelijkheden die gemeenten in 2015 hebben gekregen.
  • Wat is de kracht van veelzijdige ondersteuning en samenwerking met ouders en professionals dichtbij het jonge kind in de groep?
  • Wat te doen met thuiszitters? Is een integrale “tussenvoorziening” het antwoord op de thuiszitterproblematiek om leerlingen terug te leiden naar onderwijs?
  • Wat zijn meetbare en merkbare effecten, bij preventief samenwerken voor ALLE kinderen?

aanmelden