slide2.jpg

191009 JittyenJohanzijnerklaarvoor9 oktober jl. presenteerden Sharon Stellaard en Jantien Gerdes, promovendi van de academische werkplaats IJsselland/Flevoland, na 4 jaar intensief onderzoek hun bevindingen tijdens het AWTJ Samen op School eindcongres in Dronten. Onze ambassadeurs Jitty Runia en Johan Gelderloos waren er ook bij en informeerde deelnemers van het congres over de drie onderzoeken die het afgelopen jaar door PACT voor Kindcentra zijn uitgevoerd, te weten: Investeren in kinderen 0-12 jaar loont door Pauline Slot, Samenwerking in beeld 2 door onderzoeksbureau Oberon en IKC’s over wat hen kenmerkt door het Kohnstamm Instituut.

 

191009 HOOP

De bijdrage van PACT voor Kindcentra paste mooi bij de bevindingen van de onderzoeken die werden gepresenteerd en de inleidingen van o.a. Mischa de Winter: Laten we ons zelf afvragen waarom er zoveel kinderen in de jeugdhulp zitten. Als we vanuit de visie werken: Gedragsproblemen zijn het extremer reageren op disfunctionele omgevingen dan leggen we meer de focus op ons gedrag als opvoeders, op de omgeving en de context waarin het kind in functioneert. Hoe kunnen we die veranderen? We hebben ambities nodig, zoals democratisch burgerschap (erbij horen, ertoe doen, participeren), kinderen hebben pedagogisch coalities nodig waarin we samen optrekken. Micha de Winter pleit voor HOOPgevende sociale pedagogiek.

Jantien Gerdes legde uit hoe de verbeterde basisondersteuning c.q. samenwerken tussen onderwijs en jeugdhulp, in een raamwerk kan worden verhelderd en kan helpen in de praktijk. Haar belangrijke tip: luister naar de kinderen, wat is hun behoefte. Kinderen geven aan dat ze gehoord willen worden. En dan zijn hun ouders, vrienden, mentor en dan pas de professional het belangrijkst. Neem dit mee in je ondersteuning.

Sharon Stellaard gaf uitleg aan het begrip; ‘botsende institutionele logica’. Wat maakt dat we elkaar niet verstaan bij samenwerking op beleids- en sturingsniveau? Aan de hand van ‘lego eendjes’ (NB ieder bouwt deze op eigen wijze, ook al heb je dezelfde steentjes) werden de diverse perspectieven duidelijk. Laten we elkaar leren kennen, luisteren naar elkaars verhalen en beelden en elkaar begrijpen.

Onze PACT voor Kindcentra pijler interprofessioneel samenwerken is dus zeer passend. Extra reden om aan de hand van deze ingrediënten hier een goede impuls aan te geven!

Het volledige verslag van deze dag en een overzicht van de AWTJ opbrengsten van de afgelopen vier jaar, vind je terug op de website Samenopschool.org.