slide2.jpg


images/Fotos/regioevents/PACT-proeftuin-Almere-190306.JPGJitty Runia, PACT voor Kindcentra ambassadeur, schoof onlangs aan bij de PACT werkgroep Rondom het jonge kind in Almere. Deze werkgroep komt vier keer in jaar bij elkaar om de onderlinge samenwerking te verstevigen. Het is erg inspirerend te zien dat, na de PACT proeftuin periode (2015 – 2017) deze proeftuin in de Stedenwijk, een van de oudste wijken in Almere is doorontwikkeld.

Aan de werkgroep Rondom het jonge kind nemen deel, JGZ, MEE/IVH, Passend Onderwijs, Jeugdhulp Vitree, Stedelijk coördinatie Jonge Kind, Windesheim Leerwerkbedrijf, Oké op School en diverse bestuurders vanuit PO, KO en de voorschoolse opvang. Tijdens de bijeenkomst op 5 maart is met elkaar verkend hoe partijen elkaar lokaal maar ook op landelijk gebied verder kunnen inspireren. Een goede bijeenkomst, die zeker wordt vervolgd…..

Wil je meer weten over de conclusies van de PACT proeftuinen en de adviezen die destijds zijn gegeven? Bekijk hier de samenvatting van de resultaten van de PACT proeftuinen opgesteld door het PACT wetenschapsteam.