slide2.jpg

InspiratiePACT voor Kindcentra ambassadeur Johan Gelderloos verzorgde op 8 september 2020 een inspiratiebijeenkomst in Raalte voor basisschooldirecteuren en kinderopvangmanagers van twee omliggende dorpen.


In de dorpen Olst en Wijhe zijn 6 respectievelijk 5 basisscholen onder twee verschillende besturen; De Mare en Mijnplein. Beide dorpen hebben het plan opgevat om alle scholen per dorp te fuseren tot één school op een nieuw te bouwen locatie en mét een kinderopvangpartner. Het is de ambitie om per locatie de signatuur van zowel De Mare als Mijnplein overeind te houden. De samenwerking zal zich ontwikkelen van ‘face-to-face’ naar hand in hand. Partijen zijn enige jaren geleden al gestart met dit uitdagende fusietraject. Zorgvuldige besluitvorming en communicatie is dan ook van groot belang in dit proces.

Bij de start van het nieuwe schooljaar 2020-2021 bleek er behoefte te zijn aan een gezamenlijke aftrap. Doel van deze aftrap is te komen tot een gezamenlijke visie per nieuw te bouwen locatie. Wat is een kindcentrum? Tijdens de inspiratiesessie die geleid werd door Johan Gelderloos is deze vraag beantwoord aan de hand van gedeelde ambities en principes. En ontstonden de eerste contouren van een gedeelde visie; een stevig fundament om op door te bouwen!

We wensen alle betrokken daarbij veel succes.