slide2.jpg

BouwstenenIn Almere wordt in 2023 in een nieuw gebouw een Montessori Campus voor kinderen van 0 tot 18 jaar gerealiseerd. Door samen met kinderopvang en primair onderwijs een campus te vormen, wordt er een doorgaande ontwikkellijn van 0 tot 18 jaar gecreëerd. Deze ontwikkeling biedt bovendien kansen om het onderwijs te vernieuwen en te versterken.

Komend schooljaar (augustus 2021) wordt met 200 kinderen al een start gemaakt in een tijdelijk onderkomen. Dit initiatief van de Almeerse Scholen Gemeenschap (ASG) maakt van twee basisscholen en een middelbare school voor montessorionderwijs één Campus. Medewerkers vanuit de kinderopvang, het basis- en het voorgezet onderwijs vormen één interdisciplinair team. Men werkt vanuit een prettig leesbaar visiedocument. Kinderen zijn onderdeel van een coachgroep waarin ze leren samenwerken. Een groot deel van de dag wordt ingevuld aan de hand van het individuele ontwikkelplan van het kind.

PACT voor Kindcentra ambassadeur Johan Gelderloos ging op 12 februari jl. digitaal met de stuurgroep in gesprek over de ervaringen van PACT voor Kindcentra en de producten die dit unieke initiatief kunnen ondersteunen. Daarbij zijn vooral de publicaties met betrekking tot het Beroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentrum en de Infographic Beroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentrum erg nuttig. Ook wordt uitgekeken naar een komende publicatie van PACT voor Kindcentra over het rollenmodel binnen een IKC. Deze wordt eind mei 2021 verwacht.

De Montessori Campus is een zeer ambitieus initiatief dat voortbouwt op het gedachtengoed van PACT voor Kindcentra én op al die andere pioniers die hun zijn voorgegaan!

Wil je de kennis van een van onze ambassadeurs inzetten binnen jouw organisatie of heb je andere vragen? Neem dan contact op met een PACT voor Kindcentra ambassadeur uit jouw regio.