slide2.jpg

Met andere ogenWat heeft het kind nodig? Dat is de centrale vraag die aan het landelijke onderzoek ‘Met Andere Ogen’ van René Peeters ten grondslag ligt. Zijn opdracht is om advies uit te brengen over hoe de samenwerking tussen de domeinen (passend) onderwijs, jeugd en zorg verbeterd kan worden. In het landelijke netwerk van inspiratieregio’s heeft ook Zuid-Limburg zich aangemeld om mee te doen aan dit project om te delen en van elkaar te leren hoe we kinderen alle kansen bieden zich optimaal te ontwikkelen.

In Zuid-Limburg heeft zich in relatief korte termijn een actief functionerende groep professionals uit onderwijs, welzijn en zorg ontwikkeld die samenwerken, delen en van elkaar willen leren. De samenwerking tussen professionals, ouders en kinderen vindt plaats in het dagelijks leven, op school.

Een voorbeeld van het creëren van een effectievere aanpak is de gezondheidstrend in Zuid-Limburg. Als we de regio vergelijken met het landelijk gemiddelde is er sprake van o.a. forse gezondheidsachterstanden. Zuid-Limburg heeft de ambitie die achterstanden in te halen, met focus op díe plekken waar de meeste gezondheidswinst te behalen is (gezin, school, wijk). Hierbij wordt de focus gelegd op de periode van de kinderwens tot de kinderwens (-9 maanden tot 18+). Dit doen we door de inzet van het programma Trendbreuk. Het programma formuleert een aanpak die betere randvoorwaarden centraal stelt voor het veilig, gezond en kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren. De mogelijkheden om daarin te investeren zijn beperkt, terwijl de kosten hoog zijn. Door de aanmelding bij het landelijke project ‘met andere ogen’ wil Zuid-Limburg graag hun kennis verrijken en leren hoe ze eigen middelen zo effectief als mogelijk kunnen inzetten.