slide2.jpg

CombinatieJeugdzorgElkaar ontmoeten, naar elkaar luisteren en met elkaar in dialoog gaan over actuele thema’s en dilemma’s uit de jeugdzorg. Dat is de opzet van de bijeenkomsten die Combinatie Jeugdzorg dit jaar heeft georganiseerd voor raadsleden uit de regio’s NO- en ZO Brabant.

Ook voor de tweede bijeenkomst op 6 november was grote belangstelling vanuit de regio’s. In een levendige en interactieve avond is er gesproken over het belang van samenwerking tussen zorg en onderwijs en de knelpunten die hierbij optreden. Herkenning was er dat er nog teveel kinderen en jongeren thuis zitten of te weinig onderwijs krijgen. Er is ook gesproken over het feit dat er meer preventief in het onderwijs gewerkt kan c.q. moet worden en dat het preventief werken al kan beginnen op bijvoorbeeld de peuterspeelzaal. Onderwijs werd gezien als een vindplaats en waar laagdrempelig contact met ouders mogelijk is. Wat kunnen jeugdzorg en onderwijs doen om de schotten te beslechten en welke rol kan de politiek hierbij innemen?

In het tweede deel van de avond is de discussie gevoerd over actuele thema’s en dilemma’s in de jeugdzorg. Wat gaat er goed en wat kan beter? Er is veel aan de orde geweest: administratieve regeldruk, uiteenlopende verantwoordingseisen, voldoende financiële middelen voor jeugdzorg versus kostenbeheersing, ruimte voor de professional en werk maken van transformatie….

Met alle problemen die nog om een oplossing vragen, is er zeker sprake van gezamenlijk commitment om ervoor te zorgen dat jeugdigen en gezinnen in regio’s NO en ZO Brabant de hulp krijgen die ze nodig hebben!