slide2.jpg

Nijeveen 1PACT voor Kindcentra ambassadeurs Jitty Runia en Miek Hehenkamp deelden taart uit aan medewerkers van Kindcentrum Gaarlandt/Doomijn in Nijeveen. Op 7 oktober jl. hebben zij hun sessie Samenscholing afgerond! Veel blije mensen, die vol trots en met enthousiasme door gaan met de ontwikkelingen bij hun kindcentrum. 

Deelnemers aan de Samenscholing sessie gingen in werkgroepjes uiteen en zijn tussen de bijeenkomsten door op zoek gegaan naar antwoorden op hun vooraf opgstelde onderzoeksvraag. Er is literatuur gelezen, er zijn websites bekeken en alle deelnemers zijn op excursie geweest naar een IKC die antwoord zou kunnen geven op hun vraag.

De Samenscholing is afgesloten met niet alleen de presentatie van de antwoorden maar ook met het advies aan het management/directie om er vooral op door te gaan c.q. het op te pakken. Er zijn veel goede grote en kleine ideeën geopperd. Sommigen kunnen morgen al ten uitvoer gebracht worden. Andere ideeën kosten wat meer tijd. Om dat te bewerkstelligen zijn er twee coördinatoren aangesteld: één vanuit Kinderopvang Doomijn en één vanuit de Commissaris Gaarlandt School.

   Nijeveen taart
  It giet troch!