slide2.jpg

Karin Schoolderman, orthopedagoog en onderwijsadviseur gaat vanuit Stichting Leren & Leven PACT voor Kindcentra vertegenwoordigen in de regio Drenthe en Groningen. Zij stelt zich graag aan je voor.

190225 kschooldermanMijn naam is Karin Schoolderman. Vanaf 1 april ben ik voor PACT voor Kindcentra ambassadeur in Drenthe en Groningen. In het verleden ben ik betrokken geweest bij Alert4you en bij Pedagogisch PACT. Het is fijn om nu weer nauwer betrokken te zijn bij PACT voor Kindcentra. Het ambassadeurschap zal ik vanuit mijn werkzaamheden bij Stichting Leren & Leven invullen, daar werk ik als orthopedagoog/onderwijsadviseur en trainer. Verder ben ik werkzaam bij een jeugdhulporganisatie in Drenthe waar ik betrokken ben bij preventieve programma’s in en met kinderopvang en onderwijs.


Samen met PACT voor Kindcentra collega’s en professionals in en rond integrale kindcentra lever ik graag een bijdrage aan de ontwikkeling van een inclusieve ontwikkel- en leeromgeving voor kinderen van 0 – 12 jaar. Net als in de overige provincies gebeurt er in Drenthe en Groningen veel op het gebied van IKC-ontwikkeling. Ik wil me er voor inzetten deze initiatieven aan elkaar te verbinden door successen te delen en gelegenheid te bieden om te leren van en met elkaar.