slide2.jpg

Elleke Muller“In drie dagen tijd thuisonderwijs, noodopvang en kwetsbare kinderen in beeld”
Terwijl ze het al een paar dagen aan zagen komen voelde unitregisseur Elleke Muller van basisschool Het Talent uit Lent en tevens ambassadeur van PACT voor Kindcentra, een lichte vorm van paniek nadat Mark Rutte op zondagavond 15 maart aankondigde dat de scholen dicht gingen. “Eigenlijk wisten we al na de krokusvakantie dat de situatie onhoudbaar zou worden. We hadden ook al een paar regels doorgevoerd hier op school, zoals het stoppen met handen schudden - we gaven elkaar in plaats daarvan een voet - en we maakten onze ruimtes vaker schoon. Eigenlijk dezelfde acties die we eerder hadden ingevoerd toen er een zware griepgolf door Nederland ging. Maar al snel kregen we in de gaten dat er nu meer speelde.”

Alhoewel ze het dus aan voelden komen was het nog best lastig echt zicht te krijgen op wat er ging gebeuren, ervoer Elleke. “Waar moet ik beginnen, was het eerste dat door mijn hoofd schoot. We kregen exact drie dagen de tijd om thuisonderwijs te organiseren, noodopvang te gaan draaien en kwetsbare kinderen in beeld te brengen.”

Maar dat lukte. Elleke: “Vervolgens zijn we gaan bellen met alle kinderen en hebben hen gevraagd hoe het met ze ging en of ze hun huiswerk snapten. We werken bij Het Talent behoorlijk gepersonaliseerd, dus dat betekende dat we voor elke leerling apart moesten kijken welk huiswerk passend was. Sommige van onze leerlingen raken echt in paniek als ze dingen voorgeschoteld krijgen die ze niet kennen.” Ieder kind kreeg een basispakket gericht op herhaling en automatisering en dat werd aangevuld met werk op eigen niveau. Ouders konden kiezen of dat werk uitgeprint en thuis afgeleverd werd, of dat het digitaal werd verstuurd. “En vervolgens moesten we roosters maken om het huiswerk weer op te halen. In de tussentijd zijn we gestart met videobellen in kleine groepjes”, vertelt Elleke. “Maar ook dat had weer de nodige voeten in de aarde, soms omdat de AVG regels ons in de weg zaten, soms omdat ouders het thuis niet voor elkaar kregen om videobellen werkend te krijgen.”


Noodopvang werd ingericht
Tegelijkertijd werd er in het pand van Het Talent noodopvang ingericht. Elleke: “Ook daar moesten keuzes worden gemaakt. Werken we - om brede besmetting zo veel mogelijk te voorkomen - met steeds dezelfde leerkrachten of juist niet?” De vraag naar opvang was groot.” Soms was die van organisatorische aard omdat beide ouders een cruciaal beroep hadden, soms had het ook echt te maken met opvoedproblemen. Ouders die thuis waren met hun kinderen en het echt niet trokken. Juist door hen persoonlijk te bellen en met hen mee te denken bleek veel goed oplosbaar. Het was voor iedereen even wennen aan de nieuwe situatie.”

Elleke is ook ambassadeur bij PACT voor Kindcentra: “Daar hoorde ik een aantal collega’s zeggen dat deze crisis ook kansen biedt. En aan het begin kon ik alleen maar denken: ‘waar halen ze de tijd vandaan, hoe dan, wat gebeurt hier…’. Ik heb veel moeite gehad om uit te zoomen, dat kan ik eigenlijk pas sinds een week. Ik ben verder in het proces en heb ook meer ruimte in mijn hoofd om na te denken over kansen die deze crisis kan bieden.”


Uitzoomen
Dat uitzoomen wil Elleke vooral gebruiken om te kijken naar de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en zorg. “Ik denk dat voor onderwijs en kinderopvang de maatschappelijke relevantie de afgelopen weken heel duidelijk is geworden. We hebben kunnen laten zien dat we meer zijn dan een leerfabriek en opvang voor kinderen. Ik wil de jeugdhulp oproepen hun rol ook zichtbaar te maken en te bevestigen wat wij allang weten. Onderwijs en kinderopvang hebben de mensen van jeugdhulp op dit moment keihard nodig. Zij hebben specifieke kennis in huis die wij niet in huis hebben en die nu enorm bruikbaar is. Als we als partijen samen optrekken, dan staan we pas echt sterk voor het kind. Hoe sterk, dat zie ik bijvoorbeeld bij ons op Het Talent binnen de specialistische noodopvang die we samen hebben opgezet. De regie ligt daar bij de jeugdhulp, gewoon omdat dit heel logisch is; Jeugdhulp heeft veel meer verstand van kinderen uit deze doelgroep. Wij ondersteunen waar nodig. Dit is het moment dat we bij uitstek kunnen zeggen: we doen het samen.”