Slider

ondertekeningVrijdag 12 oktober is de samenwerkingsovereenkomst 'nu voor later' ondertekend door Stichting Sarkon, SKDH, het ROC Kop van Noord Holland uit Den Helder en Hogeschool iPabo uit Alkmaar/Amsterdam. Deze overeenkomst is een gezamenlijke opdracht van partners die méér willen dan samenwerken aan het opleiden en begeleiden van ‘nieuwe’ professionals.

De eerste stagiaires en studenten van deze opleidingen werken vanaf september 2018 samen in dit nieuwe IKC lab; een proeftuin om te leren van en met elkaar. Een IKC lab is een co-creatie van praktijk en opleiding met als doel toekomstig pedagogische professionals optimaal voor te bereiden op de veranderende beroepspraktijk; die van een integraal kindcentrum. Bovendien doen de verschillende opleidingen ervaringen op waarmee de ontwikkeling van opleidingen gevoed en verbeterd worden.