Slider


foto website 2

Op 26 februari jl. hebben OBS de Bosrank en Doomijn Kinderopvang de training PACT SamenScholing in Havelte succesvol afgesloten.
SamenScholing is een praktijkgerichte training die pedagogisch medewerkers, leerkrachten en eventueel jeugdhulpmedewerkers stimuleert tot interprofessioneel werken in een voorziening voor jonge kinderen.


foto website 3Bij de start van de PACT SamenScholing in juni 2018 zaten OBS de Bosrank en Doomijn Kinderopvang op ambitieniveau 1 (rug tegen rug) op de schaal ‘mate van samenwerking’. Ze functioneerden als aparte organisaties en deelden geen gemeenschappelijke activiteiten. Na vier bijeenkomsten is de training in februari afgerond op ambitieniveau 2/3, waarbij er onderlinge afstemming plaatsvindt en methodes en materialen worden uitgewisseld.

Tijdens de afsluitende bijeenkomst op 26 februari jl. vertelden de werkgroepen over de opbrengst van hun praktijkonderzoek en gaven ze elkaar adviezen over het voortzetten van het traject op weg naar een volwaardig kindcentrum.

 Doordat er diverse werkgroepen waren - doorgaande lijn, teambuilding, één pedagogische visie, ouderparticipatie en samenwerken met het dorp en naschoolse activiteiten - is er vanuit de diverse oogpunten gekeken naar de doorontwikkeling van de opvang en de school naar het kindcentrum. In de gevolgde training hebben de werkgroepen vooral gekozen voor praktische onderzoeksvragen, die goed uitvoerbaar waren en ook energie gaven om uit te voeren. Gedurende het traject werden er al activiteiten uitgeprobeerd, die veel succes opleverden.

Het effect van voorlezen van een groep 8-er in de kinderopvang … bij een rondleiding met zijn ouders door de hele school zei een jong kind stralend: “Hé….jou ken ik al”.PACTvoorKindcentra taart

De PACT SamenScholing heeft in Havelte een mooi resultaat opgeleverd. Petje af voor OSB de Bosrank en Doormijn Kinderopvang. En complimenten voor het team!

Met dank aan onze PACT voor Kindcentra ambassadeurs Miek Hehenkamp en Jitty Runia