Slider

SKH HetTalent

“Intensief samenwerken maakt alles wat je kinderen kunt bieden zo veel rijker.” Aan het woord is Marjan Terpstra, bestuurder van Stichting Kinderopvang Hoorn die onlangs heeft besloten heeft als één organisatie te gaan samenwerken met onderwijspartner Talent.

Marjan Terpstra: “Het grote verschil tussen samenwerken en samengaan is dat als je de samenwerking vanuit één organisatie aanstuurt, je dat ook echt kunt doen vanuit één belang. Vanuit verschillende organisaties is het soms lastig om de gezamenlijke belangen helder en op de voorgrond te houden. Wij denken dat we vanuit één organisatie iets mooiers kunnen neerzetten voor kinderen en hun ouders.”


Talent Kinderopvang en Onderwijs
Stichting Talent en Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) gaan als één organisatie hun activiteiten voortzetten onder de naam Talent Kinderopvang en Onderwijs. Zo kunnen zij vanuit een solide basis verder werken aan één pedagogisch klimaat en één doorlopende leer- en ontwikkellijn.


In de komende BBMP (nr. 2-2020) leest u in de PACT voor Kindcentra column meer antwoorden van Marjan Terpstra op vragen als ‘waar loopt de praktijk tegenaan?’ en ‘hoe belangrijk is de gemeente in dit proces geweest?’