Slider

business world 2207747 1920 1De ontwikkeling van integrale kindcentra vraagt inzet, betrokkenheid en samenwerking tussen veel partijen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Het is een systeemverandering en transformatie. Het vraagt om nieuwe ontwikkelpaden en werkwijzen, om andere competenties, vaardigheden en rollen.

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in de bevordering van de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp. Sommige gemeenten zijn voorloper en succesvol. Anderen stellen zich de vraag welke rol zij zouden moeten spelen en HOE zij deze rol goed kunnen invullen in de complexe context met veel spelers in het jeugddomein.


Op 14 oktober jl. organiseerde PACT voor Kindcentra een werksessie met wethouders en beleidsmedewerkers over het HOE van het IKC-transformatieproces. Wat maakt dat samenwerking tussen sectoren in sommige gemeenten wel en in andere gemeenten niet tot stand komt, welke rol spelen wethouders en beleidsmedewerkers daarin? Deze verkenning van succesfactoren (en barrières) vormt de basis voor de ontwikkeling van een handreiking voor beleidsmedewerkers en wethouders. Naar verwachting wordt deze voor de zomer van 2020 gepresenteerd.