slide2.jpg

PACT voor Kindcentra laat zich inspireren door een adviesraad, waarin bestuurders van betrokken sectoren werken aan verduurzaming van de beweging. Leden uit de adviesraad participeren op persoonlijke titel.
Zij treden op als klankbord voor het programma en denken kritisch mee over de (uitvoering van de) plannen. De adviesraad is zo samengesteld dat er een goede verbinding is met de beweging rondom kindcentra. 

Wethouders
Samir Bashara en Marcelle Hendrickx

Kinderopvangbestuurders
Karen Strengers en Annet van Zon

Onderwijsbestuurders
Jan Heijmans en Fawzia Nasrullah

Jeugdhulpbestuurders
Gerda Huijbregts

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Jack Biskop

Sport en cultuur
Erik Lenselink

PO-Raad
Corine van Helvoirt

Algemene Vereniging Schoolleiders
Petra van Haren

Algemene Onderwijsbond
Eugenie Stolk

Wetenschap
Jeannette Doornenbal

Ouderorganisaties
Gjalt Jellesma

Vereniging IKOOK
Bart Eigeman

Het Kinderopvangfonds
Gijs van Rozendaal (voorzitter) en Els Rienstra (vice-voorzitter)